Pressupost
Data límit

987.153.542,00 euros (per a Catalunya es destinen un màxim de 23.312.931€ amb un finançament del 50% i límit de 5 milions per municipi).

Fins el 31 de desembre de 2020.

Nom de la convocatòria

Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és finançar projectes singulars que facilitin el pas a una economia baixa en carboni en l’àmbit de les entitats locals espanyoles.

Les accions subvencionables seran:

 1. Rehabilitació energètica de l’embolcall tèrmic dels edificis i dependències existents.
 2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i dependències existents.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior en els edificis i dependències existents.
 4. MIllora de l’eficiència energètica en instal·lacions elèctriques d’edificis i dependències existents.
 5. Millora de l’eficiència energètica mitjançant la utilització de TIC en les ciutats (smart cities).
 6. Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.
 7. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de potabilització, depuració d’aigües residuals i dessalació.
 8. Implantació de plans de mobilitat urbana sostenible.
 9. Instal·lacions solars tèrmiques destinades a aplicacions de calor i fred.
 10. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia geotèrmica per a aplicacions tèrmiques.
 11. Instal·lacions per a ús tèrmic de la biomassa.
 12. Xarxes de distribució de fluids tèrmics, instal·lacions de producció de fred, equips de depuració de gasos, de biogas o de CDR/CSR.
 13. Instal·lació per a la transformació i/o ús tèrmic o autoconsum de biogas.
 14. Instal·lacions per a l’ús tèrmic de CDR i CSR.
 15. Instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a generació elèctrica per a autoconsum.
 16. Instal·lacions eòliques de petita potència dirigides a l’autoconsum d’energia elèctrica.
 17. Instal·lacions d’aprofitament de l’energia aeorotèrmica o hidrotèrmica mitjançant bombes de calor.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ajuntaments, diputacions provincials, consells insulars, comarques, mancomunitats de municipis i àrees metropolitanes.

Més informació

Pàgina web de l’IDAE.

Text regulador de les subvencions.

Modificació del text regulador.

Contacte

Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER).

e-correu: ciudadano@idae.es

 
Comparteix