Suport a l’alfabetització cinematogràfica (EACEA/33/2018)

Pressupost
Data límit
1.000.000 euros

Fins el 07/03/2019, 12:00h horari Brussel·les

Nom de la convocatòria  Suport a l’alfabetització cinematogràfica – EACEA/33/2018
Programa de finançament Europa Creativa
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar l’elaboració d’un catàleg de pel·lícules europees i material pedagògic per a alumnes d’entre 11 i 18 anys. Aquest catàleg estarà integrat per pel·lícules conegudes que hagin contribuït a la història de la filmografia europea i que s’emprin en el context de les activitats d’educació cinematogràfica.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds d’entitats jurídiques establertes en un dels següents països són elegibles sempre que es compleixin totes les condicions a què es refereix l’article 8 del Reglament pel qual es crea el Programa Europa Creativa:

  • Estats membres de la UE i països i territoris d’ultramar que són elegibles per participar en el Programa d’acord amb l’article 58 de la Decisió 2001/822 / CE del Consell.
  • Els països candidat i candidats potencials que es beneficien d’una estratègia de preadhesió, d’acord amb els principis generals i les condicions generals per a la participació d’aquests països en els programes de la Unió establerts en els respectius Acords Marc, Decisions del Consell d’Associació o acords similars.
  • Països de l’AELC que són membres de l’EEE, d’acord amb les disposicions de l’Acord EEE.
  • La Confederació Suïssa, sobre la base d’un acord bilateral que s’ha de celebrar enquest país.
  • Països coberts per la Política Europea de Veïnatge d’acord amb els procediments establerts amb aquests països després dels acords marc que preveuen la seva participació en els programes de la Unió.
Cerca de socis Socis de la convocatòria 
Més informació A l’apartat “Guidelines” de cada convocatòria es podrà trobar el procediment específic i la documentació per a cadascuna de les convocatòries. Per a més informació consultar els següents enllaços:

Contacte Comissió Europea: Direcció General d’Educació i Cultural
EACEA – Agència Executiva Educativa, Audiovisual i Cultural
Pels programes de Media: Catherine SUSTEK
BERL, 10/138
(+32-2) 295.58.16
Catherine.SUSTEK@ec.europa.eu
Pels programes de Cultural:Anna ATHANASOPOULOU
BERL, 10/124
(+32-2) 299.79.77
Anna.ATHANASOPOULOU@ec.europa.euPels programes CULTURA:
Ministeri de Cultura. Secretaria General Tècnica
Punt de contacte Cultural a España
Augusto Paramio Nieto
Plaça del Rei, 1
E-28004 Madrid
Telf.: + (34) 91 701 71 15
Fax: + (34) 91 701 72 19
Email: pcc.cultura@mcu.esPels programes MEDIA:
MEDIA Office Barcelona
Generalitat de Catalunya -Departament de Cultura
ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals)
Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya
Àlex Navarro
Ptge de la Banca 1-3, 1a planta
08002 Barcelona SPAIN
Email: europacreativamedia@gencat.cat

 

Comparteix