Qualificacions conjuntes en el sistema d’educació i formació professional (EACEA/27/2017)

  • EACEA/27/2017 – Qualificacions conjuntes en el sistema d’educació i formació professional
  • [Pressupost 6.000.000 euros]
  • [Tancat el 31/01/2018 a les 12:00h hores de Brussel·les
  • La convocatòria està destinada a finançar la preparació o configuració de qualificacions conjuntes en la formació professional, amb les activitats següents: 1 Dissenyar o millorar una qualificació conjunta en la formmació professional, amb l’objectiu de respondre a necessitats concretes en matèria de competències en els països amb socis obligatoris, amb vistes a obtenir reconeixement com a qualificació en cadascun d’aquests països; i 2 Configurar noves estructures de cooperació sostenible per garantir la transparència, la comparabilitat, la idoneïtat dels sistemes de garantia de qualitat i el reconeixement mutu de les qualificacions, a la vegada que s’incrementa la sistematització i la focalització del compromís existent.
Comparteix