Suport a la reforma de les polítiques Joventut Europea Unida (EACEA/16/2018)

  • EACEA/16/2018 – Suport a la reforma de les polítiques Joventut Europea Unida
  •  [Pressupost 5.000.000 euros]
  • [Tancat el 25/05/2018 a les 12:00h hores de Brussel·les]
  • Convocatòria que vol donar suport a: 1 La promoció i desenvolupament d’una cooperació més estructurada entre diferents organitzacions juvenils, 2 Organitzacions juvenils que participen en iniciatives destinades a engrescar els joves a participar en el procés democràtic i a la societat civil, i 3 Promoció de la participació dels grups de joves infrarepresentats a la vida política.
Comparteix