Inclusió social i valors comuns: la contribució en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut (EACEA/10/2018)

  • EACEA/10/2018 – Inclusió social i valors comuns: la contribució en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut
  •  [Pressupost 14.000.000 euros]
  • [Tancat el 22/05/2018 a les 13:00h hores de Brussel·les
  • Convocatòria destinada a promoure projectes de cooperació transnacional en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut. L’objecte dels projectes ha de ser la difusió o millora de bones pràctiques, o bé el desenvolupament i aplicació de pràctiques i mètodes innovadors, en matèria d’educació inclusiva, entorns juvenils o foment de valors comuns.
Comparteix