Desenvolupament d’espais de cerca de feina. TSF/1826/2020. (FSE).

Pressupost
Data límit
1.037.600,00 euros (Subvenció màxima de 64.800 euros per espai de recerca de feina).

Fins el 12 d’agost de 2020.

Nom de la convocatòria Convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (SOC-ESPAIS). TSF/1826/2020.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar el desenvolupament d’espais de cerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. Es consideraran subvencionables les actuacions desenvolupades en espais de cerca de feina que preparin a la persona demandant de feina per a la seva incorporació al mercat de treball.

Els objectius que persegueix són:

  • Que les persones desocupades disposin de recursos que les situin en una millor posició per a la cerca de feina.
  • Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
  • Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d’autoocupació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació.

Excepcionalment podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.

Més informació Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix