Pressupost
Data límit
6.500.000 euros (finançament fins el 70% dels costos elegibles).
Fins el 30 de març de 2023, 17:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria

Audience Development and Film education. CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU.

Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a promoure l’educació cinematogràfica, incrementar l’interès de les audiències sobre treballs audiovisuals europeus, i enfortir la cooperació paneuropea pel desenvolupament de les audiències.

Les accions elegibles seran projectes que proveeixin mecanismes de cooperació entre iniciatives d’educació cinematogràfica a Europa, i especialment que emprin eines digitals.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions públiques o privades.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
E-correu: EACEA-MEDIA-AUDIENCE@ec.europa.eu
Comparteix