Pressupost
Data límit

1.496.000,00 euros (atorgament de mòduls de 4 mil euros).

Fins 25 dies després de la publicació de la convocatòria al BOE (5 octubre de 2022).

Nom de la convocatòria

Resolución de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BDNS643218.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria de subvencions té com a objectiu la creació d’Aules Mentor per impulsar la formació oberta, flexible i mitjançant Internet per a persones adultes.

Pretenen donar suport a l’acció dels ens locals que en el seu territori apostin per incrementar les oportunitats de formació general i, de manera particular, per millorar la qualificació professional de la població, especialment si es troben en regressió demogràfica i pretenen activar els actius del món rural.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran sol·licitar els ajuts els ens locals que s’indiquen a l’article 3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Publicació de l’extracte al BOE.

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix