Associacions estratègiques europees de clusters per a la inversió especialitzada intel·ligent (COS-CLUSPARTNS-2017-3-02)

  • COS-CLUSPARTNS-2017-3-02 – Associacions estratègiques europees de clusters per a la inversió especialitzada intel·ligent
  • [pressupost 2.800.000€]
  • [Tancat el 24/05/2018, 17.00h horari Brussel·les] 
  • Convocatòria destinada a finançar la cooperació inter-regional de clústers a la Unió Europea, el seu creixement i les inversions conjuntes a Europa.
Comparteix