Convocatòries PRIMA 2020. Call-2020. (Horizon2020).

Pressupost
Data límit
71.000.000,00€

Veure les dates de finalització a l’apartat Objectius. L’hora de finalització per a cada data serà a les 17:00 hores de Barcelona.

Nom de la convocatòria PRIMA Call-2020.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria PRIMA és fomentar la recerca i la innovació, així com desenvolupar coneixement i solucions innovadores en els àmbits agroalimentari i la distribució i gestió de l’aigua, a la Mediterrània.

A la convocatòria s’hi poden presentar projectes de recerca i innovació en dues seccions i àmbits dins de cadascuna:

 • Secció 1:
  • Gestió de l’aigua.
  • Cadena de valor agroalimentària.
  • Sistemes de conreu.
  • Nexus (distribució sostenible de l’aigua).

1r termini de finalització: 13 d’abril de 2020. 2n termini de finalització: 9 de setembre de 2020.

 • Secció 2:
  • Gestió de l’aigua.
  • Sistemes de conreu.
  • Cadena agroalimentària.

1r termini de finalització: 15 d’abril de 2020. 2n termini de finalització: 16 de setembre de 2020.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 3 organitzacions d’un mínim de tres països participants (veure països participants). Almenys un d’ells ha de ser membre de la UE o país participant del programa Horizon 2020, i almenys un altre en un país tercer de la riba Mediterrània.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Pla de treball PRIMA 2020.

Guia per a sol·licitants de la Secció 1.

Guia per a sol·licitants de la Secció 2.

Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Contacte PRIMA.

Pàgina de contacte.

Comparteix