Pressupost
Data límit
20.000.000,0 euros (subvencions fins el 75% del cost elegible).

Fins el 16 d’abril a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Suport a programes simples. 2019/C18/04.
Programa de finançament Promoció de productes agrícoles – PPA.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és millorar la competitivitat del sector agrícola de la UE, tot incrementant el coneixement, difusió, consum i qualitats dels seus productes agrícoles.

Les activitats finançables són campanyes de comunicació, publicitàries, de relacions públiques, esdeveniments, i la seva gestió, per a la promoció de productes agrícoles.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Entitats de comerç, producció o promoció de productes agrícoles.
Més informació

Convocatòria.

Pàgina de la convocatòria: esquemes de qualitat de la Unió.

Pàgina de la convocatòria: informació i promoció dels productes agrícoles de la Unió.

Contacte

CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix