Convocatòria: Factors humans, socials i aspectes organitzatius per a societats resilients als desastres. SU-DRS01-2018-2019-2020. (Horizon 2020).

 

Pressupost
Data límit

5.000.000,00 euros. (La Comissió estima que els projectes haurien de sol·licitar al voltant dels 5 milions d’euros. Per tant es preveu la subvenció d’un sol projecte).

Fins el 22 d’agost de 2019 a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Factors humans, socials i aspectes organitzatius per a societats resilients als desastres. SU-DRS01-2018-2019-2020.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria pretén afavorir la recerca i innovació en la resposta a escenaris de desastres provocats per causes naturals o a atacs terroristes, per tal de construir una societat preparada i resilient als riscos.

Els resultats han de conduir a establir estratègies, processos i mètodes que s’han de posar en pràctica amb proves pilot en comunitats i ciutadania que representin la diversitat de la ciutadania europea i en diferent tipus de desastres. Per això s’encoratja especialment les autoritats públiques (entre elles les d’àmbit local) a presentar propostes. 

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Les propostes han de ser presentades amb un consorci d’un mínim de tres entitats, cadascuna ubicada en un país diferent de la UE o de països associats al programa Horitzó 2020. Es recomana que hi formin part organitzacions públiques i socials vinculades a la seguretat pública.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Programa de treball H2020 2018-2020.

Programa de treball H2020: Societats segures.

Manual online H2020.

Contacte

Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix