Convocatòria: Seguretat per a ciutats segures i intel·ligents, inclosos els espais públics. SU-INFRA02-2019. (H2020).

 

Pressupost
Data límit

16.000.000,00 euros. (La Comissió estima que els projectes haurien de sol·licitar al voltant dels 8 milions d’euros).

Fins el 22 d’agost de 2019 a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Seguretat per a ciutats segures i intel·ligents, inclosos els espais públics. SU-INFRA02-2019.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les propostes s’han de centrar en la protecció i prevenció de grans àrees amb una alta presència de persones (centres comercials, espai públic, infraestructures de transport…), mitjançant l’ús del big data.

Aquestes dades es generen a les xarxes de transport, energia, comunicacions, trànsit, etcètera. El seu ús i creuament poden aportar models de prevenció i resposta.

Les propostes pilot poden considerar la combinació de dades, per exemple, sobre mètodes de detecció d’armes, explosius i substàncies tòxiques; sistemes de videovigilància; mètodes d’identificació i neutralització de possibles criminals.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Les propostes han de ser presentades amb un consorci d’un mínim de tres entitats, cadascuna ubicada en un país diferent de la UE o de països associats al programa Horitzó 2020.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Programa de treball H2020 2018-2020.

Programa de treball H2020: Societats segures.

Manual online H2020.

Contacte

Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix