Pressupost
Data límit

68.500.000,00 euros. (Es finançaran entre 2,5 i 3,5 milions per projecte fins un 90% del cost elegible).

Fins el 3 de juliol de 2019 a les 13:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Projectes estratègics.
Programa de finançament ENI CBC Med – Instrument europeu de veïnatge.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria promou projectes de cooperació amb països veïns de la Unió Europea, en l’àmbit de la Mediterrània.

Les prioritats d’aquesta convocaòria són:

 • Desenvolupament econòmic i de les petites i mitjanes empreses.
  • Suport a start-ups i empreses recentment creades.
  • Suport a xarxes euro-mediterrànies, clústers, consorcis i cadenes de valor en sectors tradicionals i no tradicionals.
 • Suport a l’educació, la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Suport a la transferència tecnològica i a la comercialització dels resultats de la recerca.
 • Promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa.
  • Capacitació de joves i dones.
 • Protecció ambiental i adaptació al canvi climàtic.
  • Gestió de l’aigua.
  • Tractament de residus i reciclatge.
  • Energies renovables i eficiència energètica.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions en associacions d’un mínim de quatre països elegibles, dos dels quals han de ser països mediterranis de la Unió Europea, i dos de països mediterranis associats.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Guia per sol·licitants.

Contacte

Autoritat de gestió del Programa ENI CBC Med.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix