Pressupost
Data límit
630.000,00€ (subvencions entre 90 i 210 mil euros i fins el 70% de finançament).

Fins el 25 de febrer de 2022.

Nom de la convocatòria City Raptor – Call for Proposals.
Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria pretén finançar solucions a petits reptes de mobilitat en ciutats europees, de manera que les pròpies ciutats organitzin un procés de selecció.

El finançament serà emprat per desenvolupar i provar aquestes solucions als petits reptes de mobilitat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar partenariats formats per un mínim d’una ciutat i una universitat o centre de recerca.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Institute of Innovation & Technology.

Pàgina de contacte.

Comparteix