Convocatòria: Programa europeu d’excel·lència de clústers. COS-CLUSTER-2018-03-02. (COSME).

 

Pressupost
Data límit

3.600.000,00 euros. (Subvenció màxima de 360 mil euros, i un 75% de la despesa elegible).

Fins el 4 d’abril a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Programa europeu d’excel·lència de clústers. COS-CLUSTER-2018-03-02.
Programa de finançament Programa europeu per a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses – COSME.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objecte de la convocatòria és enfortir la gestió excel·lent de clústers i facilitar l’intercanvi i associació entre clústers d’Europa. Concretament, es pretén incrementar la col·laboració, treball en xarxa i aprenentatge dels clústers i els seus membres cap a la professionalització de serveis adreçats a PIMES.

Les accions a desenvolupar s’inclouran en els àmbits següents:

  • Activitats de capacitació d’excel·lència.
  • Activitats per a la implementació del pla pilot ClusterXchange.
  • Activitats de divulgació i sensibilització.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis d’entitats que formin un clúster, o xarxa empresarial que doni suport a clústers per estimular activitats innovadores.

Les entitats del consorci han de pertànyer a tres països diferents de la UE o de països participants del programa COSME.

Cerca de socis

Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Convocatòria.

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per a la Petita i Mitjana Empresa (EASME). 

Pàgina de contacte.

Comparteix