Convocatòria: Programa Empleaverde. 437146. (FSE – Fons social europeu).

 

Pressupost
Data límit
9.410.00,00 euros (projectes d’un mínim de 100 mil euros i màxim de 300 mil. Finançament del 50% del cost subvencionable).

Fins el 30 d’abril de 2019.

Nom de la convocatòria Programa Empleaverde. 437146.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

El Programa Empleaverde dóna suport a projectes que posin en marxa actuacions dirigides a fomentar la creació i millora d’ocupació i d’empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient que tinguin entre els seus objectius:

  • Crear ocupació verda i blava.
  • Millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat.
  • Impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu.
  • Promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves.
  • Connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar entitats públiques i privades.

Més informació

Pàgina web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte

Fundación Biodiversidad.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix