Pressupost
Data límit

3.000.000,00 euros. (Es preveu finançar un únic projecte i un màxim del 90% de finançament).

Fins el 8 de novembre de 2022.

Nom de la convocatòria Perform Europe. CREA-CULT-2022-PERFORM-EU.
Programa de finançament

Europa Creativa.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria pretén finançar un sol projecte que haurà de donar suport a un mínim de 35 projectes durant 36 mesos en diferents sectors de les arts escèniques. S’haurà de destinar el 70% de la subvenció en implementar el suport mitjançant la convocatòria oberta de subvencions.

Els projectes a donar suport hauran de ser transfronterers, sostenibles, inclusius i innovadors. I les temàtiques hauran de versar sobre inclusió, diversitat i igualtat de gènere, o bé sobre medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar entitats públiques o privades individualment o en consorci.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-PERFORM-EUROPE@ec.europa.eu

 

Comparteix