Pressupost
Data límit
250.000 euros (es finançarà el suport tècnic amb la contractació directa dels equips tècnics, dels quals se’n beneficiaran els projectes escollits).

Fins el 25 de gener de 2019.

Nom de la convocatòria Elaboració d’estudis sobre polítiques específiques. 1a convocatòria 2019.
Programa de finançament Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar estudis sobre polítiques específiques que poden abastar diferents territoris de la UE a nivell estatal, regional o local.

 

 

Els quatre projectes seleccionats gaudiran del suport tècnic i administratiu contractat directament des del programa ESPON per desenvolupar els estudis.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organismes estatals, regionals i locals, i grups europeus de cooperació territorial, de països de la UE i d’estats socis (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa).
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

 

 

Cerca de socis.

Guia per a la presentació de propostes.

Preguntes freqüents.

Programa ESPON.

Contacte ESPON EGTC
application@espon.eu
Comparteix