Pressupost Data límit
Projectes a partir de 20 M€. L’assessorament sobre la viabilitat del projecte es pot sol·licitar en qualsevol moment al BEI- URBIS.  Les entitats interessades a sol·licitar el finançament del FEIE, hauran de seguir els procediments habituals de sol·licitud de préstec al BEI.
Fins el 31 de desembre de 2020
Nom de la convocatòria Convocatòria oberta fins el 2020 del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques
Font del finançament Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI)
Objectius de la convocatòria i activitats finançables
Mobilitzar el finançament públic, particularment amb càrrec al pressupost de la UE, per atreure la inversió privada vers una ampli ventall de projectes impulsats a la Unió. Projectes amb un perfil de risc més alt que normalment. Seran elegibles aquells projectes que facin referència a sectors clau pel creixement econòmic i la competitivitat a nivell europeu: en els àmbits del clima, renovables, transport net i intel·ligent, sector dels serveis digitals i banda ampla, medi ambient, recerca i desenvolupament tecnològic, desenvolupament urbà, salut i educació, economia circular i eficiència energètica. En relació als governs locals, es podran presentar projectes de desenvolupament urbà integrats, que integrin un nombre de petits projectes, formant part d’un marc estratègic a curt o mig termini, normalment entre 3-5 anys. El nou reglament FEIE 2.0 posa l’èmfasi en les Plataformes d’inversió, com un instrument que permet agregar inversions amb una base sectorial o geogràfica, i que permet canalitzar el finançament públic i privat, per finançar projectes d’inversió.
Criteris d’elegibilitat i partenariat
  1. Empreses de serveis públics, petites i mitjanes empreses (amb un màxim de 250 treballadors) i empreses de mitjana capitalització (aquelles amb un màxim de 3.000 empleats).
  2. Entitats del sector públic (territorials o no) i entitats similars. Els governs locals, les empreses del sector públic o altres organismes públics.
  3. Bancs nacionals de promoció o altres bancs per lliurar préstecs intermedis.
  4. Fons i qualsevol altra forma d’inversió col·lectiva.
  5. Plataformes d’inversió a mida.

Per aprofitar al màxim de les oportunitats del FEIE, els potencials beneficiaris poden utilitzar dos serveis:

1. El European Advisory Hub (EIAH) – la primera porta d’entrada pel suport a la inversió. Comparteix bones pràctiques, lliçons apreses i estudis de casos reals sobre el finançament de projectes i gestió de projectes. Dins del EIAH trobarem l’URBIS, el servei d’assessorament exclusiu per a les ciutats.  Aquest servei pretén ajudar a les ciutats en la planificació de les seves inversions, recolzar les estratègies de desenvolupament urbà i facilitar l’accés al finançament.

2. El Portal Europeu de Projectes d’Inversió (EIPP), establert en el marc del Pla d’inversions per a Europa. L’EIPP és un mercat en línia on els inversors i els promotors de projectes de la Unió Europea es poden reunir. Aquest portal transparent de projectes viables té com a objectiu augmentar la visibilitat dels projectes candidats i atreure inversors privats aportant informació fiable que els ajudarà a identificar noves oportunitats d’inversió.

Més informació

Publicació del Comitè de les Regions: The role of the local and regional authorities in the implementation of the EFSI: opportunities and challenges. Llistat de projectes amb participació espanyola aprovats pel FEIE .

Destaquem els projectes finançats per l’EFSI el de la ciutat de Barcelona ”BARCELONA SOCIAL HOUSING”; i el “PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL”. Informació per sol·licitar FEIE El Portal Europeu de Projectes d’Inversió (EIPP) Que ofereix el BEI Punt de contacte del BEI a l’Estat Espanyol

Contacte REVES Network. Pàgina de contacte.
 
Comparteix