Convocatòria: Detecció, prevenció, resposta i disminució de les amenaces físiques i cibernètiques a infraestructures crítiques a Europa. SU-INFRA01-2018-2019-2020. (H2020).

 

Pressupost
Data límit

22.000.000,00 euros. (La Comissió estima que els projectes haurien de sol·licitar al voltant dels 7 o 8 milions d’euros).

Fins el 22 d’agost de 2019 a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Detecció, prevenció, resposta i disminució de les amenaces físiques i cibernètiques a infraestructures crítiques a Europa. SU-INFRA01-2018-2019-2020.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les propostes han de cobrir la previsió, avaluació de riscos físics i cibernètics, prevenció, detecció, resposta, disminució de conseqüències, i recuperació ràpida després dels incidents durant la vida útil de les infraestructures.

Les propostes s’han de centrar en infraestructures crítiques en els sectors de l’aigua, energia, transports, comunicacions, salut, indústria i finances.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Les propostes han de ser presentades amb un consorci d’un mínim de tres entitats, cadascuna ubicada en un país diferent de la UE o de països associats al programa Horitzó 2020. Es recomana que hi formin part una gran varietat d’actors: propietaris i operadors de les infraestructures, empreses, indústries, organismes que actuen en resposta als riscos, científics i tecnòlegs.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Programa de treball H2020 2018-2020.

Programa de treball H2020: Societats segures.

Manual online H2020.

Contacte

Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix