Pressupost
Data límit

3.000.000,00 euros. (La Comissió preveu finançar entre 5 i 7 projectes. El finançament serà fins el 80% de les desepeses elegibles).

Fins el 13 de juny de 2019.

Nom de la convocatòria Desplaçament de treballadors: millora de la cooperació administrativa i l’accés a la informació. VP/2019/008.
Programa de finançament Ocupació i innovació social – EaSI.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu principal de la convocatòria és finançar projectes en el camp del desplaçament de treballadors, mitjançant:

  1. La cooperació transnacional entre autoritats públiques i agents;
  2. incrementar l’accessibilitat, transparència i qualitat de la informació;
  3. promoure l’evidència empírica mitjançant dades, l’anàlisi i la informació.

Les accions finançables són:

  • De cooperació: intercanvis, programes d’estudi i i formació entre autoritats públiques i agents socials.
  • D’informació: desenvolupament i millora de plataformes en línia per a la recollida i difusió d’informació adreçada a persones treballadores.
  • D’evidència: desenvolupament de projectes de recerca sobre el desplaçament de treballadors en el context de la provisió de serveis.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar autoritats públiques, organitzacions internacionals, organitzacions sense ànim de lucre, centres de recerca, centres d’ensenyament superior i organitzacions socials. Hi ha d’haver un sol·licitant líder i entitats associades, tots ells ubicats en almenys quatre diferents països de la Unió Europea o altres països participants del Programa EaSI.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Contacte

Comissió Europea. DG Ocupació Afers Socials i Inclusió.
Pàgina de contacte

E-mail: empl-vp-2019-008@ec.europa.eu

 

Comparteix