Pressupost
Data límit
1.440.000,00 euros (es finançaran projectes d’entre 300 mil i 480 mil euros, i entre el 60% i el 75%).

Fins el 30 de gener de 2019, a les 10:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Suport a la democràcia i els drets humans a les Filipines. EuropeAid/161240/DD/ACT/PH.
Programa de finançament Instrument europeu per a la democràcia i els drets humans – EIDHR.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és donar suport a la societat civil per abordar les necessitats de grups vulnerables i marginals per al seu apoderament.

La convocatòria està orientada a tres temàtiques:

  • Suport a la lluita contra la violència exercida sobre la infància.
  • Negocis i drets humans.
  • Suport a les organitzacions de la societat civil en la lluita contra la corrupció.
Criteris d’elegibilitat i partenariat L’entitat que lideri la sol·licitud, i els seus socis, han de ser entitats de la societat civil, ONG, entitats sense ànim de lucre, agències públiques, institucions i organitzacions i xarxes a nivell local, estatal i internacional. Almenys una de les entitats ha d’estar basada a les Filipines.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.
Contacte Comissió Europea. DG per la Cooperació Internacional i el Desenvolupament.

Pàgina de contacte.

Comparteix