Convocatòria de subvencions: Projectes singulars, línia 2. TSF/2931/2018. (FSE).

Pressupost
Data límit
2.000.000,00 euros.

 

 

Fins l’1 de setembre de 2019.

Nom de la convocatòria Projectes singulars, línia 2.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és aportar experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la línia 1 de la convocatòria (veure convocatòria línia 1) amb l’objectiu d’adquirir experiència laboral.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ens locals i les seves entitats depenents o vinculades.
Més informació

Pàgina de la Base de dades de subvencions.

Convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix