Convocatòria de subvencions: Projectes de cooperació prospectiva. EACEA/36/2018. (Erasmus+).

Pressupost
Data límit

12.000.000,00 euros (subvenció màxima de 500 mil euros i fins el 75% dels costos subvencionables).

Fins el 19 de març de 2019, a les 12:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Projectes de cooperació prospectiva. EACEA/36/2018.
Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els projectes de cooperació prospectiva són projectes a gran escala que tenen per objecte identificar, provar, desenvolupar i avaluar enfocs innovadors en matèria de política que es puguin integrar en els sistemes d’educació i formació.

Les propostes hauran d’abordar una de les sis prioritats següents:

  • Adquisició de competències bàsiques per part d’adults poc qualificats.
  • Disseny i avaluació de l’eficàcia de la formació contínua a l’hora de satisfer les necessitats actuals i futures en matèria de competències.
  • Foment de la tecnologia innovadora en l’àmbit de l’orientació professional.
  • Foment dels enfocs innovadors i transversals en l’ensenyament de ciències, tecnologies, enginyeria i matemàtiques.
  • Foment de l’ús d’eines d’autoreflexió per donar suport a la innovació i un canvi sistèmic en els centres d’ensenyament.
  • Consecució dels objectius del Pla d’acció d’educació digital en l’educació superior.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar associacions de com a mínim tres organitzacions, públiques o privades, que actuïn en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut, ubicats en tres països diferents de la UE, països candidats a la UE, i d?islància, Liechstenstein i Noruega.
Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web.

Convocatòria.

Guia i preguntes freqüents.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

 
Comparteix