Convocatòria de subvencions: Infraestructura de càrrega elèctrica de vehicles centrada en l’usuari. LC-GV-03-2019.

Pressupost
Data límit
35.000.000,00 euros (es preveu finançar projectes d’entre 8 i 15 milions d’euros).

Fins el 25 d’abril de 2019.

Nom de la convocatòria Infraestructura de càrrega elèctrica de vehicles centrada en l’usuari. LC-GV-03-2019.
Programa de finançament Horitzó 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria pretén incidir en la comoditat de la recàrrega elèctrica de vehicles per als usuaris. Les propostes s’han d’adreçar a totes les següents àrees tècniques, incloent-hi les proves de les solucions finals en diverses ciutats:
  • Anàlisi de la percepció subjectiva de l’usuari en les opció de recàrrega.
  • Infraestructura de recàrrega atractiva per a l’usuari que eviti temps d’espera.
  • Sistemes de pagament transparents, flexibles i interconnectats per millorar la facilitat d’accés a la infraestructura de càrrega.
  • Enquesta sobre hàbits d’aparcament i expectatives de l’usuari sobre l’estació de recàrrega.
  • Millora de l’actual planificació per desplegar sistemes de càrrega ràpida.
  • Infraestructura de càrrega escalable per respondre a les necessitats futures de mobilitat elèctrica.
  • Sistemes de càrrega lenta a baix preu per a la llar i les oficines.
  • Sistemes de càrrega lenta antirobatori per a vehicles de dues rodes.
  • Anàlisi de models de mercat, regulació i harmonització per impulsar el desplegament de la infraestructura de càrrega.
  • Desenvolupament de metodologies de planificació per optmitzar la localització dels punts de càrrega, tenint en compte les necessitats i hàbits dels usuaris.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, cadascuna establerta en diferents estats membre de la UE, o països associats al programa Hortizó 2020.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Manual online per a la presentació de propostes.

Formulari tipus per a la presentació de propostes.

Programa de treball 2018-2020.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix