Convocatòria de subvencions: Europa amb els ciutadans. Subvencions d’accions 2019. EACEA 33/2018. (Europa amb els ciutadans).

Pressupost
Data límit
17.200.000,00 euros (finançament segons cada línia).

Veure data límit per a cada línia a l’apartat d’objectius (el termini finalitza a les 12:00 hores de Brussel·les de cada data).

Nom de la convocatòria Europa amb els ciutadans. Subvencions d’accions 2019.
Programa de finançament Europa amb els ciutadans.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquesta convocatòria de subvencions té diferents línies i programes:

Línia 1: Memòria històrica europea.

  • Projectes en matèria de la memòria històrica europea. (Fins l’1 de febrer de 2019).

Línia 2: compromís democràtic i participació ciutadana.

  • Agermanament de ciutats. (Fins l’1 de febrer de 2019, i l’1 de setembre de 2019).
  • Xarxes de ciutats. (Fins l’1 de març de 2019 i l’1 de setembre de 2019).
  • Projectes de la societat civil. (Fins l’1 de setembre de 2019).
Criteris d’elegibilitat i partenariat Poden sol·licitar la subvenció organitzacions públiques o bé organitzacions sense ànim de lucre.
Més informació

Pàgina web.

Convocatòria.

Guia del programa Europa amb els ciutadans.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA) – Unitat C1 Europa amb els ciutadans.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix