Pressupost
Data límit
17.928.506,18 euros (subvenció segons categories professionals a finançar i despeses generals).
Fins el 26 d’abril de 2022.
Nom de la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/935/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al Programa Orienta (SOC-Orienta).
Programa de finançament FSE+ – Fons social europeu +
Objectius de la convocatòria i activitats finançables El Programa orienta és un servei d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació i facilitar la seva inserció laboral mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser entitats beneficiàries les administracions locals o els seus organismes autònoms, i entitats privades amb personalitat jurídica pròpia.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Departament d’Empresa i Treball.

Pàgina de contacte.

Comparteix