Pressupost
Data límit

69.000.000,00 euros (es preveu finançar entre 40 i 45 projectes).

Fins el 27 d’octubre de 2022, a les 13:00 hores CEST.

Nom de la convocatòria Call 2 – Thematic projects.
Programa de finançament Interreg Euro-Med – Cooperació territorial europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria de projectes temàtics té com a lema una “Mediterrània més verda i intel·ligent”, amb els següents objectius:

  • Mediterrània més intel·ligent: per desenvolupar les capacitats en recerca i innovació.
  • Mediterrània més verda:
    • Promoure la transició cap a una economia circular i eficient.
    • Promoure l’adaptació climàtica i la prevenció de riscos.
    • Millora de la protecció i conservació de la natura, la biodiversitat i les infraestructures verdes.

La convocatòria finançarà 3 tipus de projectes: estudis, proves i projectes de transferència.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis d’organitzacions de cinc països diferents. L’organització líder del consorci ha de ser un organisme públic o una entitat de dret públic.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Manual del programa.

Contacte

Interreg Euro-MED Secretariat.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix