Pressupost
Data límit

500.000,00 euros. (Es preveu finançar fins a 4 projectes amb un màxim del 60% del cost elegible).

Fins el 28 de febrer de 2019.

Nom de la convocatòria Alfabetització de mitjans per a tothom. Connect/Ares(2018)6427819.
Programa de finançament

Europa Creativa.

Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC.

Europa amb els Ciutadans.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és impulsar el desenvolupament de materials educatius nous o serveis en àrees concretes, on existeixi desinformació, així com el disseny de mètodes per incrementar el coneixement sobre les tècniques emprades per provocar desinformació a Internet.

Les accions elegibles són:

  • Creació de material online multilingüe i d’eines interactives per millorar la capacitació ciutadana.
  • Incrementar la conscienciació ciutadana de l’ús de verificadors de fets.
  • Activitats innovadores per desenvolupar l’habilitat ciutadana de distingir la informació de la propaganda.
  • Incrementar la conscienciació ciutadana i difusió del material creat pel projecte.
  • Difusió de bones pràctiques.
  • Personalització dels materials creats per arribar a col·lectius minoritaris.
  • Campanyes en mitjans que ajudin la ciutadania a interactuar amb els nous mitjans de manera crítica.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis formats per un mínim de 3 entitats legals d’un mínim de 3 països membres de la UE.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Formulari de sol·licitud.

Contacte

Comissió Europea. DG CONNECT (Xarxes de Comunicació, Continguts i Tecnologia).

E-correu: cnect-medialiteracy-pa@ec.europa.eu

Comparteix