Pressupost
Data límit

1.000.000 euros (veure rang de subvenció a l’apartat d’objectius).

Fins el 8 de juny de 2021, a les 13:00 hora CET.

Nom de la convocatòria Support for awareness-raising activities on the value of intellectual property and the damage caused by counterfeiting and piracy. GR/002/21.
Font del finançament European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La finalitat de la convocatòria és conscienciar sobre els beneficis de la protecció dels drets de la propietat intel·lectual i sobre els danys causats per la vulneració d’aquests drets, recalcant a la joventut europea la importància de la propietat intel·lectual en suport a la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.

La convocatòria s’estructura en dues línies:

  1. Arribar a infants, joves i professorat mitjançant activitats educatives en entorns d’aprenentatge acadèmic i no acadèmic (subvenció entre 20 mil i 60 mil euros).
  2. Arribar al consumidor i especialment la joventut (subvenció entre 40 mil i 100 mil euros).
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Poden sol·licitar subvenció les organitzacions públiques i privades amb seu a la Unió Europea.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Convocatòria al DOUE.

Contacte

EUIPO.

E-mail: grants@euipo.europa.eu

 
Comparteix