Pressupost
Data límit
Sense finançament.

Fins el 31 de desembre de 2021.

Nom de la convocatòria European Community of Practice on Partnership 2021-2027.
Programa de finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La DG REGIO de la Comissió Europea llença aquesta convocatòria per a la selecció d’un total de 200 organitzacions (entre les quals hi haurà 119 autoritats locals i regionals) per formar part de l’European community of practice on partnership.

Aquesta comunicat de col·laboració treballarà en l’intercanvi d’experiències, capacitació, intercanvi de bones pràctiques i visions innovadores.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar autoritats públiques locals i regionals, grups d’interès econòmics i socials, o entitats representatives de la societat civil.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Comissió Europea. DG REGIO.

Pàgina de contacte.

E-correu: EC-ECOPP@ec.europa.eu

 
Comparteix