Compromís ciutadà i innovació regional.

Pressupost
Data límit
1.470.000,00€

Fins el 17 d’abril de 2020 a les 23:59 (CET).

Nom de la convocatòria Call for Proposals for Citizen Engagement and RIS Activities to be executed in 2020.
Programa de finançament Horizon 2020.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria que té com a objectiu impulsar projectes de mobilitat urbana sostenible, tant per a persones, bens o residus.

La convocatòria es centra en dos apartats:

  • Compromís ciutadà.
  • Esquema d’innovació regional (RIS).
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions públiques i privades.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Contacte European Institute of Innovation & Technology.

Pàgina de contacte.

E-correu: call2020@eiturbanmobility.eu

Comparteix