Ciutats com a plataformes d’innovació liderades per la ciutadania (TRANSFORMATIONS-05-2018)

  • TRANSFORMATIONS-05-2018 – Ciutats com a plataformes d’innovació liderades per la ciutadania
  • [pressupost 1.000.000 euros]
  • [Tancat el 13/03/2018, 17:00h horari Brussel·les] 
  • Convocatòria destinada a finançar propostes per captar pràctiques innovadores que estiguin reeixint a Europa, concretament en àrees urbanes que absorbeixen, desenvolupen i creen nou coneixement i idees, i converteixen aquest coneixement en desenvolupament econòmic i social.
Comparteix