Pressupost
Data límit

2.000.000,00 euros. (Es preveu finançar entre 200 mil i 700 mil euros per projecte, fins un màxim del 80% del cost total elegible).

Fins el 25 de setembre de 2019.

Nom de la convocatòria Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities. CNECT/I.3/2019/4513255.
Programa de finançament

Europa Creativa.

Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC.

Europa amb els Ciutadans.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquesta convocatòria vol provar la capacitat dels cinemes de crear hubs creatius al seu voltant, especialment en zones on hi ha limitació d’infraestructures culturals.

Les propostes s’han de centrar en:

  • Provar noves formes de repensar l’experiència del cinema.
  • Desenvolupament de l’audiència i crear comunitats mitjançant experiències interactives.
  • Donar suport a l’equipament del cinema i a la digitalització si és necessari per a les accions innovadores.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consorcis d’entitats o organitzacions de manera aïllada. En qualsevol de les dues fórmules, s’hi poden presentar organitzacions sense ànim de lucre, autoritats públiques (estatals, regionals o locals), organitzacions internacionals, universitats, institucions universitàries, i empreses.

Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Formulari d’aplicació.

Contacte

Comissió Europea. DG CONNECT (Xarxes de Comunicació, Continguts i Tecnologia).

Pàgina de contacte.

 

Comparteix