Centres capacitadors per a la innovació social. VP/2020/010. (EaSI).

Pressupost
Data límit
5.000.000,00€ (finançament fins el 80% de les despeses elegibles. Es preveu finançar entre 7 i 9 projectes).

Fins el 15 d’octubre de 2020.

Nom de la convocatòria Competence centres for social innovation. VP/2020/010.
Programa de finançament Ocupació i innovació social – EaSI.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és donar suport a l’establiment, desenvolupament i professionalització d’organitzacions que assumeixin les funcions com a centres de capacitació d’innovació social. Les seves funcions seran de capacitació, transferència de coneixement, creació de sinèrgies i treball en xarxa.

Les accions finançables poden ser:

  • Impulsar la innovació social en un estat membre de la UE diagnosticant la situació del sector i elaborant un pla de treball.
  • Inventariar eines, mètodes, models i bones pràctiques.
  • Organització d’activitats per a promotors de la innovació social.
  • Acompanyament a promotors de la innovació social en l’aplicació d’eines i mètodes.
  • Impuls de xarxes de treball de promotors de la innovació social.
  • Noves formes de finançament impulsat per la ciutadania per a la innovació social.
  • Acompanyament a les autoritats públiques en la implementació de polítiques d’innovació social.
  • Donar suport a altres centres menys experimentats.
  • Intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb altres centres.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues entitats de dos països de la UE. El consorci ha d’obtenir el suport de l’autoritat estatal de gestió del Fons Social Europeu de cada país d’on formen part els membres.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Preguntes freqüents.

Formulari de sol·licitud.

Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.
Contacte Comissió Europea. DG Ocupació Afers Socials i Inclusió.
Pàgina de contacteE-correu: empl-vp-2020-010@ec.europa.eu
Comparteix