Pressupost
Data límit
2.883.300,00 euros.

Fins el 18 d’octubre de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Pilot Project – Establishing a European Heritage Hub to support a holistic and cost-effective follow-up of the European Year of Cultural Heritage. PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB.

Programa de finançament Convocatòries de projectes pilot i altres línies pressupostàries.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu finançar un hub del patrimoni europeu que alhora tindrà els objectius següents:

  • Promoure l’acció conjunta i intersectorial en el sector del patrimoni cultural.
  • Promoure un enfocament holístic i integrat de les polítiques de patrimoni cultural.
  • Monitoritzar la inclusió de la dimensió del patrimoni cultural en les polítiques de la Unió.
  • Proveir a la Comissió de dades, anàlisis, estudis i recomanacions sobre la integració la dimensió del patrimoni en les polítiques públiques.
  • Promoure models innovadors de governança participativa i gestió del patrimoni cultural.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Ho poden sol·licitar entitats a títol individual, o bé consorcis formats per diverses organitzacions. Els consorcis han de ser d’un mínim de 2 entitats.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-PPPA-EUHERITAGEHUB@ec.europa.eu

Comparteix