Connexió de guanys econòmics i ambientals: economia circular (CE-SC5-03-2018)

  • CE-SC5-03-2018 – Connexió de guanys econòmics i ambientals: economia circular [pressupost 39.000.000 euros] [Tancat el 27/02/2018 i tancat el 04/09/2018, 17:00h horari Brussel·les]  Convocatòria destinada a finançar accions de recerca i innovació que demostrin com les ciutats poden ser transformades en centres d’innovació circular i estimular pràctiques regeneratives tant en zones urbanes com periurbanes (incloent-hi àrees industrials i ports comercials). 
Comparteix