Caracterització i superació dels reptes d’integració per a infants immigrants (MIGRATION-05-2018-2020)

  • MIGRATION-05-2018-2020 – Caracterització i superació dels reptes d’integració per a infants immigrants
  • [pressupost 9.000.000 euros]
  • [Tancat el 13/03/2018, 17:00h horari Brussel·les] 
  • Convocatòria destinada a finançar accions de recerca i innovació sobre polítiques d’integració a les escoles.
Comparteix