Pressupost
Data límit

6.651.907,00 euros.

Fins el 7 d’abril de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Capacity building in the field of youth. ERASMUS-YOUTH-2022-CB.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a finalitat promoure la cooperació internacional entre organitzacions actives en el camp de la joventut i l’educació no formal de la Unió amb països tercers.

Es finançaran activitats com el desenvolupament d’eines i mètodes pel desenvolupament professional, metodologies d’educació no formal, noves formes de formació pràctica, noves formes de treball juvenil, i l’organització d’esdeveniments.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions no governamentals, autoritats a nivell local, regional i estatal, o empreses de l’àmbit de la joventut.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte.

 
Comparteix