Pressupost
Data límit

781.832,00 euros (subvenció entre 100 i 200 mil euros, i fins el 80% de despeses elegibles).

Fins el 7 d’abril de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Capacity building in the field of sport. ERASMUS-SPORT-2022-CB.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a finalitat promoure projectes de cooperació internacional entre entitats actives en l’esport i països tercers que no participen en el programa Erasmus+. L’objectiu és donar suport a activitats esportives i polítiques en aquests països com a mitjà de promoció de valors i eines educatives per al desenvolupament personal i social de les persones, i construir comunitats cohesionades.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar organitzacions públiques i privades que treballin en l’àmbit de l’esport. L’entitat sol·licitant ho farà en representació de totes les involucrades en el projecte.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia del Programa Erasmus+.
Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA)
Pàgina de contacte.

 
Comparteix