Pressupost
Data límit

26.521.153,00 euros.

Fins el 31 de març de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)ERASMUS-EDU-2022-CB-VET.

Programa de finançament Erasmus+.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu finançar projectes de cooperació internacional entre organitzacions prestadores de serveis educatius de formació professional a Europa amb països tercers.

Els projectes han de promoure l’intercanvi de bones pràctiques, creació d’eines i programes per a la capacitació, creació de mecanismes per involucrar el sector privat, desenvolupar materials i metodologies formatives, i el desenvolupament d’activitats internacionals d’intercanvi.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar entitats públiques o privades prestadores de serveis educatius en l’àmbit de la formació professional. Les entitats sol·licitants ho faran en representació del conjunt d’organitzacions involucrades en el projecte.
Més informació Pàgina web de la iniciativa.

Guia del Programa Erasmus+.

Contacte

Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.

E-correu: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu

 
Comparteix