Projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni (BOE-A-2017-6897)

Pressupost
Data límit
336.053.612 euros
Fins el 31/12/2018 o esgotament del pressupost
Nom de la convocatòria Projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni – BOE-A-2017-6897
Programa de finançament FEDER – Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a actuacions amb els objectius següents:

  • Eficiència energètica en l’edificació, infraestructures i serveis públics
  • Mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes
  • Augment de l’ús de les energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificació i infraestructures públiques, en particular que afavoreixin la generació a petita escala en punts propers al consum.
Cerca de socis Socis de la convocatòria 
Més informació
  • Podran trobar tot el procediment a seguir per beneficiar-se de les ajudes del Fons Social Europeu a l’enllaç.
  • Podran trobar els documents per a la sol·licitud en cadascuna de les respectives convocatòries
Contacte Ministeri d’Economía i Hisenda DG Fons Comunitaris i Finançament Territorial SG d’Administració del FEDER

Gervasio Cordero Mestanza Paseo de la Castellana,162 – planta 19-03928871 – Madrid Tel.: 91 583 52 24 Fax: 91 583 52 72

Comparteix