Pressupost
Data límit
Pressupost a determinar en cada convocatòria de subvencions.
Nom de la convocatòria ORDRE ARP/54/2021, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022.
Programa de finançament Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Aquestes bases regularan les convocatòries de subvencions per als següents tipus de projectes:

  • Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d’acció local (GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s’escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local.
  • Projectes estratègics d’un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori i adreçats al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament local.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser beneficiaris dels ajuts els GAL que compleixin els requisits de l’article 3 d’aquestes bases reguladores.
Més informació Text de les bases reguladores.
Contacte Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

Comparteix