Pressupost
Data límit

A determinar en les convocatòries (es finançarà fins el 80% dels costos elegibles).

A determinar en les convocatòries.

Nom de la convocatòria

ORDRE VPD/182/2022, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquestes bases regulen l’atorgament de subvencions a projectes per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica.

Poden ser objecte de subvencions:

  • Línia 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps.
  • Línia 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, que englobi el conjunt de l’àmbit d’actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d’interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran ser beneficiaris persones físiques o jurídiques que tenen la condició d’operador degudament habilitat.

Més informació

Bases reguladores.

Contacte

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix