Pressupost
Data límit

Finançament i dates a establir en cada convocatòria.

Nom de la convocatòria

Orden DSA/1028/2021, de 20 de septiembre, por la que se establecen para el periodo 2021-2027 las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo “Cuerpo Europeo de Solidaridad”.

Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Bases reguladores per al període 2021-2027 per a la concessió d’ajuts en el marc del programa Cos Europeu de Solidaritat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits per a cadascuna de les accions establertes en el Reglament (UE) 2021/888 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2021, i a la guia del programa Cos Europeu de Solidaritat.
Més informació

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix