Pressupost
Data límit
A establir en les posteriors convocatòries.

A establir en les posteriors convocatòries.

Nom de la convocatòria

Orden ISM/676/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes en el ámbito de la gestión colectiva de la contratación en origen.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Les bases regulen les convocatòries d’ajuts dirigits a ordenar els fluxos migratoris laborals previstos en l’Ordre per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per  a l’any natural corresponent i la inserció sociolaboral de les persones migrants treballadores participants en aquest programa.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi podran presentar entitats públiques i privades, les organitzacions empresarials i sindicals, les cooperatives i les entitats sense ànim de lucre.
Més informació Bases reguladores.
Contacte Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pàgina de contacte.

Comparteix