Pressupost
Data límit

A determinar en la convocatòria (fins el 80% del cost subvencionable).

A determinar en la convocatòria.

Nom de la convocatòria

RESOLUCIÓ CLT/2527/2022, de 2 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques de les subvencions per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les bases regulen les convocatòries de subvencions per a projectes de  creació d’Oficines de Transformació Comunitària, per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques.

La finalitat és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadania, PIMES i entitats locals, contribuint així a la descarbonització justa i inclusiva mitjançant el foment de les inversions en infraestructures verdes i  la participació d’actors no tradicionalment involucrats en el sector energètic.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar persones jurídiques, públiques o privades.

Més informació

Text de les bases.

Contacte

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix