Pressupost
Data límit

A determinar en les convocatòries (es finançarà entre el 25% i el 80% dels costos elegibles).

A determinar en les convocatòries.

Nom de la convocatòria

Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquestes bases regulen l’atorgament de subvencions a projectes singulars d’instal·lacions de biogas produït mitjançant digestió anaeròbica.

Seran subvenonables els projectes següents:

  • Realització d’instal·lacions de producció de biogas amb les matèries primeres incloses en cada convocatòria.
  • Realització d’instal·lacions per a que a partir del biogas es produeixi calor i/o fred, generació d’energia elèctrica, cogeneració d’alta eficiència.
  • Realització d’instal·lacions per al tractament del digerit.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran ser beneficiaris persones físiques i jurídiques, públiques o privades.

Més informació

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix