Bases reguladores del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible, MOVES II. EMC/1322/2019. (FEDER).

 

Pressupost
Data límit

100.000.000,00 euros.

A fixar en la convocatòria que publicarà la Generalitat de Catalunya.

Nom de la convocatòria Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. RD 568/2020.
Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és finançar actuacions per reduir emissions de CO2 en l’àmbit del transport i la mobilitat. Es poden finançar les actuacions següents:

  • Adquisició de vehicles d’energies alternatives.
  • Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
  • Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball en un escenari post COVID.

Les convocatòries seran publicades per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla en un període màxim de 3 mesos des de la publicació de les bases reguladores al BOE.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ens locals i sector públic institucional.

Més informació

Pàgina web dels ajuts.

Bases reguladores.

Taula simplificada d’ajuts.

Contacte

Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER).

e-correu: ciudadano@idae.es

 
Comparteix